Friske dyr

Hos Friske dyr gjør vi vårt aller beste for at både dyr og eier får en god opplevelse!

Et ønske om å gjøre veterinærtjenester tilgjengelig for flest mulig dyreeiere

Ideen om Friske dyr kommer fra et ønske om å gjøre veterinærtjenester tilgjengelig for flest mulig dyreeiere. Når terskelen for å oppsøke veterinær blir lavere bidrar vi til bedre dyrevelferd ved at flere dyr får den helsehjelpen de trenger.

Vi er en nyetablert og moderne klinikk som eies og drives av veterinær Christian Fantoft Magnesen. Christian ble utdannet ved Norges Veterinærhøyskole i 2012, har videreutdanning fra Southern Counties Veterinary Specialists i England og har 12 års erfaring i smådyrpraksis med særlig kompetanse på tannbehandling og bløtvevskirurgi.

Hos Friske dyr gjør vi vårt aller beste for at både dyr og eier får en god opplevelse!