Våre priser

I sykdomstilfeller kan det være vanskelig å gi en fast pris på forhånd, da dette varierer hvor mye tid, hvilken diagnostikk og hva slags behandling som kreves. Vi tilbyr fornuftige priser for å gjøre veterinærtjenester tilgjengelig for folk flest.

Prisliste