Røntgen

Friske dyr har investert i et heldigitalt røntgenapparat. Røntgen er et viktig diagnostisk verktøy som kan brukes til å vurdere skjelett, ledd og indre organer i både brystet og buken. Vi bruker også røntgen i forbindelse med telling av fostre hos drektige dyr, og HD+AD-undersøkelser.