Laboratorium

I en helseundersøkelse og utredning av et sykdomstilfelle vil laboratorieutstyr være viktige diagnostiske verktøy. Friske dyr kan tilby blodanalyser (biokjemi og hematologi), analyse av celleprøver i mikroskop og analyse av urinprøver. Vi har avtale med eksternt laboratorium for analyse av avanserte/spesifikke blodanalyser, bakterieprøver, PCR-test (virus), vevsprøver/biopsi og avføringsprøver.